Propozície

Miesto: Areál Aqualand Banská Bystrica, Švermova 327/45, 974 04 Banská Bystrica

Termín: 3. august 2024

Organizátor: Marathon Banská Bystrica s.r.o., ON-POINT o.z., www.marathonbbtour.sk
Riaditeľ pretekov: Alexandra Abtová

Účastnícky limit: 100 pretekárov
Minimálny vek: 16 rokov vrátane (2008 a starší)

Poznámka: Účastník nepotrebuje licenciu STÚ ani inú, podujatie je otvorené pre všetkých

Vzdialenosti:
250m plávanie, otvorená voda jazero. 
Štart v neopréne nie je povolený

5km cyklistika, profesionálny stacionárny cyklotrenažér – zabezpečí organizátor
Trenažéry budú vybavené košíkmi na pedáloch, štart v cyklistických topánkach s uzamykaním nie je povolený
Cyklistická prilba nie je potrebná


1km beh, asfalt rovina, vlastná obuv 
Pretekár umiestni svoju obuv do vyhradeného boxu v Depe pri stacionárnom bicykli ešte pred svojím štartom

Registrácia
Výhradne online na www.triathlonbb.sk

Štartovné
50 Euro do 19.7.2024 prevodom alebo kartou
60 Euro do 3.8.2024 prevodom alebo kartou (bez možnosti získať finisherské tričko zdarma)

Registrácia je platná až pripísaním platby na účet organizátora!
Zaplatené štartovné nevraciame, po dohode s organizátorom je možný jeho prenos na ďalší ročník alebo inú osobu zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskej správy.
Účastník si je vedomý zdravotných rizík spojených s účasťou na podujatí a zúčastňuje sa ho na vlastné riziko

V cene štartovného je zahrnuté (platí pre všetkých účastníkov jednotlivých pretekov bez rozdielu v termíne zaplatenia štartovného):

 • kvalitná plavecká čiapka s motívom podujatia
 • účastnícky batoh s logom podujatia
 • opasok na štartovné číslo
 • účastnícka medaila v cieli
 • finisherské tričko s motívom podujatia
 • cieľový fotoservis
 • občerstvenie počas a po pretekoch 
 • zázemie so servisom
 • elektronické meranie čipom
 • on-line výsledky
 • zdravotná služba
 • bezpečnostná služba
 • DJ a hudobný doprovod 


Prezentácia a vyzdvihnutie balíčkov
Aqualand, Banská Bystrica
3.8.2024 od 13:00 do 14:00

Otváracie hodiny Depo
13:00 – 15:00
Každý pretekár je povinný v tomto čase absolvovať inštruktáž k obsluhe trenažéra, vyskúšať a zapísať u organizátora svoje nastavenia pre trenažér.

Ubytovanie a parkovanie
Partnerom ubytovania je Hotel Dixon.
Registrovaní účastníci dostanú zľavu.
Parkovisko je v areáli Hotela Dixon a Aqualand.

Kategórie       
M – muži absolútne
Ž – ženy absolútne

Podujatie prebieha formou vlnových štartov po 10 pretekárov v každej vlne. Každá ďalšia vlna štartuje keď opustí posledný pretekár z predošlej vlny cyklistické depo. 
Pretekári sú nasadzovaní do jednotlivých vĺn náhodným žrebovaním – číslo je pridelené elektronicky vopred.
Pretekári sú vo výsledkovej listine zoradení podľa dosiahnutého celkového času v cieli.
Najlepších 10 mužov a najlepších 10 žien podľa dosiahnutého cieľového času postupuje do finálového kola.

Spôsob merania a výsledky
Pretekári budú zoradení vo výsledkovej listine podľa dosiahnutého čistého času (štart-cieľ).

Výsledky zverejní organizátor priebežne a po skončení podujatia a následne aj na webe www.triathlonbb.sk.

Ceny pre víťazov
Organizátor vyhlási a hodnotnými vecnými cenami odmení všetkých 10 finalistov.

Časový priebeh podujatia
13:00 – 14:00   Prezentácia a registrácia 
13:00 – 15:00   Depo, skúška a nastavenie trenažérov
15:00               štart 1. kolo, vlnovým spôsobom po 10 pretekárov, pokyny pri vyzdvihnutí čísla

17:45                finále Ženy a finále Muži 
18:30                Vyhlasovanie víťazov a žrebovanie o ceny 
19:00 – 20:00   Posedenie + DJ